Maak gratis kennis met Summer Vibes! 
Meld je hier aan.

Maak gratis kennis met Autumn Vibes!  Meld je hier aan.

Shiatsu+ - Zonder balans loopt ons leven leeg.

Algemene Voorwaarden

Luisteren naar mijn lichaam veranderde mijn leven

Algemene Voorwaarden

1. Ondernemingsgegevens

Annders Zen

BTW nr.: BE 0869 784 350
Mail: ann@annderszen.be

2. Algemene Bepalingen

Shiatsu + is een merk van Annders Zen, de elektronische webwinkel – Eenmanszaak gevestigd te Katoenstraat 15 te Balen (België), BTW BE 0869 784 350 – biedt haar klanten de mogelijkheid om diensten en accessoires zowel online als offline aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het webshopassortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Shiatsu +.

De klant aanvaardt dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, tenzij anders is overeengekomen. Indien de klant niet akkoord is met deze Voorwaarden, dan is het aangeraden geen aankopen te doen bij Shiatsu +.

3. Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere, verplicht door de klant, te dragen taksen. 
Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. Bij het aangaan van een traject kan er per beurt worden betaalt. Het trakect dient echter binnen de aangegeven termijn voldaan te zijn. Namelijk 3 maanden duurtijd voor het Shiatsu+Protocol Massage traject alsook 12 maanden duurtijd voor het Shiatsu+traject.

De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

4. Aanbod

Elk aanbod staat open voor klanten die woonachtig zijn in België en Nederland. Klanten uit andere landen dienen eerst een mail te sturen naar ann@annderszen.be, hun aanvraag wordt dan elk apart bekeken en behandeld.

Ondanks het feit dat de webwinkel en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
Wanneer je specifieke vragen hebt over bijvoorbeeld: beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact met ons op te nemen via ann@annderszen.be.

Annders Zen is wat de juistheid, actualisering, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Annders Zen is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Annders Zen.

Annders Zen is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijn aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

5. Online Aankopen

a. Betaling

De klant heeft de mogelijkheid om diensten en artikelen uit het Annders Zen assortiment online aan te kopen.
De aankopen komen tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Annders Zen.
De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

* via bankcontact
* via bank-app (QR-code)

b. Verzend -en leveringsbeleid

Prijs van de verzending bedraagt 7,00€.
Gratis verzending boven de 75,00€.

Wij verzenden al onze goederen via B-Post.
Termijn van de levering: de goederen worden doorgaans de werkdag na verzending geleverd door B-Post.
Hou er rekening mee dat dit in drukke periodes (Solden, Black-Friday, Eindejaar,..) kan uitlopen. Annders Zen is in geen geval aansprakelijk op de levertermijn van B-Post.

U ontvangt een mail van B-Post met vermelding van het volgnummer van uw pakket.

6. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Annders Zen.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. 

7. Sancties voor niet-betaling

Alle artikelen dienen vooraf betaald te worden. Diensten kunnen ter plekke betaald worden.
Bestellingen worden pas geleverd nadat zij volledig betaald werden.

8. Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of een andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, anders vervalt elk recht op compensatie. Enkel de rechtbank van Turnhout is bevoegd.

9. Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering) aan de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen

Om een beroep te doen op garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis, op een ander adres of in een afhaalpunt zijn geleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met Annders Zen, waarna de klant het artikel terug dient te bezorgen aan Annders Zen.
Elk gebrek dient binnen 14 dagen na vaststelling te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op vervanging of terugbetaling.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op beschadigingen die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud.
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of stijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
De garantie is niet overdraagbaar.

10. Herroepingsrecht – retourbeleid

De consument heeft het recht aan Annders Zen mee te delen dat hij afziet van de aankoop, binnen de 14 dagen vanaf de dag van levering van het product.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met Annders Zen, en de goederen binnen de 14 dagen vanaf de levering terugbezorgen aan Annders Zen.

Goederen worden – op kosten van de consument – teruggezonden via Bpost.

Enkel artikelen die zich in originele en onbeschadigde staat bevinden, samen met alle toebehoren en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Van zodra wij de artikelen terug hebben ontvangen, storten wij het bedrag van het teruggestuurde artikel terug.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:
* gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
* artikelen waarvan het etiket is verwijderd
* artikelen die geuren bevatten van parfums of andere
* artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden 
* solden

11. Privacy

Annders Zen verbindt zich ertoe je gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die je middels je bestelling afsluit. 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Je paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Annders Zen heeft dus geen toegang tot je paswoord.
Via je gebruikerslogin heb je toegang tot al jouw beschikbare gegevens op Annders Zen, en je kan die ten allen tijde consulteren, wijzigen of verwijderen.

12. Wijziging voorwaarden

Annders Zen kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

13. Intellectueel eigendomsrecht

De volledige website van Annders Zen inclusief teksten, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden en illustraties is onze eigendom of de eigendom van verwante ondernemingen, licentienemers en/of contentproviders. Ze mogen uitsluitend met de toestemming van Annders Zen gebruikt worden.

14. Beperkte aansprakelijkheid

Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor virussen of schade aan je computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendom als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van deze website, of het downloaden van materiaal van deze website.

Wil je verandering ervaren in je leven ?

Ben jij bereid bij het begin te beginnen?

Te doen wat er nodig is zodat jij stap voor stap de verandering kan waarmaken waar je zo naar verlangt!!!

Dan is dit dé juiste volgende stap 💪

Gedaan met🙄🙄 ik heb hier geen tijd voor!

Wil jij onbeperkt toegang?

Het hoeft niet allemaal moeilijk te zijn, je prioriteiten stellen én DOEN is de boodschap.

Ik geef nu tijdelijk, onbeperkte toegang weg tot deze online sessie
&
daar kan jij van profiteren!!!

“Iedereen verdient
‘Zen Goud’ te vinden dus waar wacht je nog op,
grijp nu je kans”